Diyabetle Podoloji İliskisinin Önemi

Diyabetle Podoloji İliskisinin Önemi

Çocukluktan yaşlılığa kadar olan hayat döngüsünde özellikle diyabet hastalarında ayak problemleri bireyin yaşam kalitesini etkilediği bilinmektedir. Diyabet hastaları ve dolaşım bozukluğu olan hastaların, hayatlarını ileriki dönemlerinde maddi ve manevi kayıplar yaşamaması adına düzenli ayak yaptırmaları gereklidir. 

Medikal Ayak Bakımı yapılırken kuru podoloji cihazları ile sterilizasyonu yapılmış tırnak kesme pensleri ve koruyucu önleyici şekilde tasarlanmış aparatlar kullanılır. Deri ve tırnaktaki ölü kısımların temizliğinin yapılması gereklidir. Sağlam ve canlı deri ile herhangi bir işlem olmadığından bu işlemler sırasında kişilerin ağrısı yâda acısı olmaz. Ayak bakımında yalnızca tırnak ve deri bakımı değil bütün ayak bakımı değerlendirilir. Diyabetli Hastalarda Ayak Bakımı 

  

Diyabet hastalığı, kan şekerinin yüksek olmasının ötesinde bir tablodur. Diyabet hastalığı tüm vücudu etkileyen sistematik bir hastalık olarak da tanımlanabilir. Bu hastalıkta tüm dokular etkilenmektedir fakat damarlar ve sinirlerin etkilenmesi sonucu çok ciddi zararlar meydana gelebilir. Diyabet hastalığında özellikle böbrekler, gözler, kalp gibi organlar tehlike altındadır. 

  

Bireylerin özellikle ayaklarında his kaybı, uyuşma, karıncalanma gibi durumlarının varlığını tespit etmeleri gereklidir. Eğer bunlar mevcutsa diyabet hastalığının ayağa giden sinirleri etkilemeye başladığı anlaşılabilir. Ayak soğukluğu, renginde solukluk, morluk, ayak ağrıları gibi şikayetler varsa ayağınıza yeterince kan gitmiyor olabilir. 

  

Diyabetli kişilerde ayak sorunları, diyabetli olmayan kişilere göre oldukça sık görülür. Ve daha fazla riskler taşımaktadır. Çok fazla ayakta durma, ayakta hareket etme gibi ayakların baskı altında olması ayakların yaralanmalara en açık organ olmasını tetiklemektedir. 

  

Yanlış ayakkabı ve çorap seçimi hatta yanlış tırnak kesimi gibi nedenlerle problemler ortaya çıkar. Bazı diyabetli hastalarda sinirlerin iyice işlevlerini yitirmesi sonucunda ağrı, sıcaklık, dokunma hissinde azalma gibi durumlar oluşabilir. Böyle durumlarda kişi yaralarını ya da ayağa batan yabancı cisimleri fark edemeyebilir. Yaraların fark edilememesi enfeksiyon oluşturması açısından büyük risk taşımaktadır. 

  

Podolog öncelikle ayağın ağrı durumunu, sıcaklık ve dokunma hassasiyeti gibi durumları tespit eder. Ayrıca nabız kontrolü yaparak da belirli periyotlarla uzman hekimi bilgilendirir. Podolog hastaların diyabetik ayak seviyesine gelmemesi, ayak yaralarının oluşmaması için koruyucu ve aynı zamanda önleyici çalışarak hastalara bu hususlarda eğitimler verirler. 

  

Podolojinin Önemi 

  

Çağımızda diyabetli hastalarda podoloji neden önemli hususlarıyla ilgili olarak; diyabet hastaların büyük bir kısmında yaşamlarının bir döneminde diyabetik ayak komplikasyonu durumları gözlenmektedir. Bunların belirli bir çoğunluğuna cerrahi tedavi gerektirebilir. Bazı olgular da ampütasyon ile sonuçlanabilmektedir. Diyabetik hastalarda non-travmatik ampütasyonların en başta gelen nedenleri arasında diyabetik ayak yaraları gelmektedir. Podolojik tedavi yöntemleri ile diyabetik ayak yaraları ve diyabete bağlı olan ampütasyonlar çok yüksek oranda önlenebilmektedir. 

  

Ciltte oluşan değişikliklerin, tırnaktaki yapısal ve şekilsel bozulmaların önceden tanımlanması gerekir. Podologlar düzenli ayak muayenelerini, kompleks ayak bakımlarını gerçekleştirir ve tırnakta oluşan değişimleri ortadan kaldırmak ya da eklem deformasyonunun var olduğu durumlarda, ciltte oluşması muhtemel problemleri gidermek amacıyla özel ortoz, ayakkabı modifikasyonu, ayak egzersizleri gibi metotlar kullanmaktadırlar. 

  

Çoğu zaman ayakta uyuşma ya da karıncalanma gibi şikayetlerle podoloğa başvuran kişi, yapılan incelemeler sonucunda ve podoloğun ilgili hekime yönlendirmesiyle, aslında diyabet hastası olduğunu öğrenmektedir. Bu noktada, podoloğun hekime destek unsuru olarak çalışması çok önemli bir husus oluşturmaktadır. 

  

Travmaya bağlı problemlere yönelik tedaviyi, yanlış uygulamaların ya da sistemik hastalıkların sonucunda ayakta oluşan hasarlar sonucu yapılan uygulamalarda amaç, ayakta oluşan hasarın olumsuz sonuçlarının sınırlandırılmasıdır. Podologlar, bu noktada uyguladıkları tedavilerle, medikal tedaviye destek vermekte, hekim ile sıkı işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Bunun sonucunda, hastanın yaşama uyum göstermesi, sorunuyla baş etmesi sağlanmakta, mevcut durumun üzerine eklenecek yeni olası problemlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. 

YASAL UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde hastalıkların uygulamalarında kullanılamaz. Sitemiz Sağlık Bakanlığı’nın 15/02/2008 tarih ve 26788 numaralı yönetmeliği 29. maddesine göre ilgili konularda bilgilendirme amaçlı tanıtım ve ilan kapsamında hazırlanmıştır.